top of page

YENİDEN TAM BAĞIMSIZLIK!

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, özlü sözü, daima aklımızda ve daima ışığımız olacaktır : "MİLLETİN İSTİKLALİNİ, YİNE MİLLETİN AZİM ve KARARI KURTARACAKTIR."

Yüce Önderimiz ‘in sonsuzluğa uğurlandığı 1938 yılından sonra kaybedilmeye başlanan kuruluş ilkelerimiz ve cumhuriyet değerlerimizin yeniden kazanılması ve Atatürk'ün ilkeleri izinde, ülkemizin layık olduğu yönetim sistemine ve çağdaş uygarlık seviyesine yeniden ulaşması, Türk Ulusu olarak hedefimizdir.

Hedefimize giden yolda önceliğimiz ulusça kilitlenmek, birlik olmak, güçlenmek ve ulus devlet olmanın bilinciyle Türk Ulusu ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin menfaatlerini her zaman ön planda tutmaktır. Hedefimize doğru güçlenerek ilerlerken, - Bilime, eğitime, öğretime, tarihe, sanata, kültüre, Türkçemize, gereken önemin verilmesi; - Bilimin ışığında her alanda kalkınma modellerinin geliştirilmesi; - Ekonomide bağımsızlığın sağlanması, yerli işletmelerin çoğaltılmasıyla yabancı sermayenin üretimde söz sahibi olmasının önlenmesi; - Eğitimde, öz benliğimizi koruyarak, gelişen dünya ile uyumlu, bilimsel ve çağdaş sistemlerin projelendirilmesi ve hayata geçirilmesi için bir seferberliğin başlatılması; - Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın ve gençlerimizin, çağın bilimsel ve teknolojik imkanlarından yararlanması, eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması ve akıllı, ahlaklı, dinamik ve üretken bir toplum için mücadele edilmesi; - Tarım ülkesi olan, kendi kendine yetebilen hatta ihracatta dünya markaları ile yarışabilecek ülkemizde, cumhuriyetin ilk yıllarındaki gibi, yurdun her yerinde yeniden yerli sağlıklı tohum ile üretime başlanması, verimli topraklarımızdan azami ölçüde ürün elde edilmesi, hayvancılığın yeniden istenilen düzeye ulaşması için projeler geliştirilmesi ve hayata geçirilmesi; - Enerji üretiminde, doğanın ülkemize sunduğu kaynaklardan (güneş, rüzgâr, deniz, akarsular, madenler, yer altı suları vb.) yararlanılarak, düşük maliyetli enerji üretimi planlarının oluşturulması ve geliştirilmesi; - Ülkemizin savunma sistemlerinin, jeopolitik stratejilerin ve ordumuzun (askeri liselerin ve harp akademilerinin yeniden açılması gibi) güçlendirilmesi yönünde çalışmalar yapılması; - Belirtilen kalkınma ve geliştirme projelerine ileride eklenecek ve geliştirilecek yeni fikirler, tecrübeler, projeler ve dünya standartlarına uyum konuları da değerlendirilerek mümkün olduğunca alanında uzman kişi ve kuruluşlarla irtibata geçilerek çalışmalara ivme kazandırılması ve genişletilmesi; - Söz konusu çalışma alanları kapsamında, projeler üretebilecek, projelerin fiili alanda uygulamasında bizzat görev alabilecek, bilgisi ile, mesleki tecrübesi ile, bilimsel çalışmaları ile ülkemize fayda, çalışmalarımıza katkı sağlayacak nitelikli kişiler ile çalışma grupları oluşturulması; önem arzeden başlıca çalışma alanlarımız olmalıdır. Yüzyılı geçen süre boyunca bizlere yol gösteren haritalarımızdan biri olan Amasya Genelgesi’nde; Kurucu Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız, Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, yer verdiği özlü sözü, daima aklımızda ve daima ışığımız olacaktır : "MİLLETİN İSTİKLALİNİ, YİNE MİLLETİN AZİM ve KARARI KURTARACAKTIR." Sevgi ve Saygılarımla, F.Nalan ESEN

2021-05-20 21:21

Comments


bottom of page