top of page

Kuramsal çalışmalar

insanın bilinçli eylemi toplumsal değişimin itici gücüdür, Ancak temel belirleyicisi değildir.

bottom of page