top of page

Bilimsel siyaset nedir

sandık.jpg

Siyaset ve Demokrasi

Halkın seçim yaparak yönetimi belirlemesi demokrasi için yeterli değildir.
Seçime katılan ve seçilme şansı olan partilerin kimi temsil ettiği ve kimin çıkarlarını koruduğu önemlidir.
Aksi durumda göstermelik demokrasi vardır.

bilim.jpg

Bilim

Bilim ve bilimsellik kavramları yanlış bir biçimde "teknoloji" kavramıyla eşleştirilmiştir.
Bilim, gerçeğe dayanan yeni bilgiler ve kurallar üretmektir.
Bugünün dünyasında bilim akıldan ve gerçekten koparılmış, üretim ve tüketim ilişkilerini yönlendiren derinliği olan teknolojik bilgiler durumuna getirilmiştir.
Bilim, insanın kendi düşünce ve inanışının dışındaki gerçeğe ulaşmak için akıl kullanması ve deney yapmasıdır.

image.png

Bilimsel Siyaset

Toplumsal gelişimin ve ilerlemenin bilimsel yasaları vardır. Siyaset ve ekonomi bu bilimsel yasalarla içiçe geçer.
Toplumsal gelişimi bu bilimsel yasalarla incelemek, insan düşünce ve inanışlarının dışındaki toplumsal gerçekleri görerek yapılan siyaset bilimseldir.
Bu bilimsel yaklaşım toplumun genelinin çıkarlarının sağlanması için kullanılmalıdır.

bottom of page