top of page

ne yapmalı

Siyasi görüş, mezhep, ırk ayrımı yapılmadan

Ulusu tam anlamıyla temsil edecek

toplumsal bir güç oluşturulmalıdır.

bottom of page