top of page

amacımız

çok uluslu şirketlerin küreselleşme adı altında, Türkiye'ye yönelttiği

EKONOMİK VE KÜLTÜREL saldırılara karşı, Bilinç ve dayanışma yaratmaktır.

bottom of page